Odszkodowanie OC

Kluczem w działalności firmy Avista Polska jest analiza każdego przypadku, która ku wygodzie klienta oferowana jest bezpłatnie. Firma może sprawdzić na podstawie dokumentów, takich jak decyzja o wypłacie odszkodowania i kosztorys naprawy wystawiony przez ubezpieczyciela, czy istnieje opcja na odzyskanie niedopłaty oryginalnej kwoty. Można zgłosić do niej zarówno odszkodowanie OC, jak i z Autocasco, dotyczące czy to jedynie szkód na pojeździe wymagającym konkretnej naprawy, czy też szkód osobowych, będących bardziej skomplikowanym przypadkiem.


AVISTA POLSKA
Piątkowska 214a/2
61-693 Poznań

22 wpis

26 wpis

19 wpis

22 wpis

24 wpis