Fachowe karty charakterystyki

Karta MSDS oferowana przez przedsiębiorstwo SpecChem to profesjonalny dokument zawierający opis zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe stosowanie substancji chemicznych. Jej obecność jest konieczna we wszystkich miejscach, w których pojawiają się tego typu produkty. Określa ona ich skład oraz sposób użycia. Zespół SpecChem oferuje sporządzenie kar charakterystyki na podstawie różnorodnej specyfikacji w 3 językach – polskim, angielskim i niemieckim. W skład oferty przedsiębiorstwa wchodzi również pomoc w rejestracji kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów biobójczych.SpecChem
Śląska 12/13
70-432 Szczecin
tel. 606 874 162

22 wpis

26 wpis

19 wpis

22 wpis

24 wpis