Doppler w Ars Medic Poznań

USG Doppler wykonywane w poradni w Poznaniu jest bardzo precyzyjne. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, który pozwala otrzymać rzetelne, dokładne wyniki pomiarów, dostępne natychmiast. Dla osób panicznie bojących się wszelkich badań miła informacja – badanie te jest bezpieczne bez względu na wiek czy stan zdrowia, a także bezinwazyjne. USG Dopplera polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany długości fali ultradźwiękowej odbijającej się od krwinek. Krótko mówiąc poprzez analizę zmiany tej długości można zarejestrować wszelkie zmiany, nawet najdrobniejsze, takie jak zakrzepy.


Specjalistyczne Poradnie Lekarskie - ARS-MEDIC
Podgórna 4
61-793 Poznań

22 wpis

26 wpis

19 wpis

22 wpis

24 wpis